POUŽÍVANÉ TECHNIKY

Pomůžeme vám najít rovnováhu mezi vystresovaným světem a vaším tělem. Umíme diagnostiku, terapii i nápravu pohybového aparátu. A stále na sobě pracujeme, stále se zdokonalujeme.

final-0246web

Rázová vlna

Přenáší velké množství kinetické energie projektilu vytvořené stlačeným vzduchem a přenášené do transmiteru na konci aplikátoru a dále do tkáně.
Přináší rychlou úlevu od bolesti, obnovení rozsahu pohybu, léčí akutní i chronické bolesti a záněty. Je vhodná pro léčení skokanského kolena, bolesti v ramenou, tenisového loktu, patní ostruhy, chronických zánětů, poranění měkkých tkání a mnoho dalších diagnóz.

final-0271web

Ultrazvuková terapie

Je mechanické vlnění kmitů krystalu umístěného v ultrazvukové aplikátoru. Tyto kmity se přenášejí z aplikátoru na povrch těla a hlouběji do tkáně pomocí gelu. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži molekul a k lokálnímu zvýšení teploty tkání. Ultrazvuk používáme hlavně na poranění měkkých tkání. Frekvence 1 MHz se obvykle používá k léčbě hlubšího zranění, zatímco frekvence 3 MHz je ideální pro ošetření povrchových tkání.

final-0176web

Flossing

Sofistikovaná technika bandážování končetin pomocí kompresní gumy. Je založena na léty prověřených technikách bandážování vyvinutých v devadesátých létech a nejčastěji používaných při manuální lymfodrenáži. Mírní a v mnoha případech i zcela potlačuje bolest. Mnoho pacientů okamžitě pocítí rozšíření rozsahu pohybů, snadnější práci s končetinou a úlevu.

final-0175web

Měkké a mobilizační techniky

Používáme při mobilizaci měkkých tkání (kůži, podkoží, obaly svalů, svaly). Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách tak i k celkovému uvolnění. Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě.

final-0405web

Baňkování

Je metoda alternativní medicíny, při níž se malá oblast pokožky podrobí pomocí skleněných baněk podtlaku. Ten může být vytvořen buď ohřátím a následným samovolným ochlazením vzduchu v baňce, nebo pomocí mechanického čerpadla. Baňka je obvykle ponechána na místě pět až patnáct minut. Baňkování se používá jako protibolestivá léčba při revmatismu, bolestech kloubů, zad, hlavy, ale i při astmatu, cévních i orgánových chorobách.

final-0332web

Individuální cvičení

Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti a především instruktáž klienta, jakým způsobem je schopen sám si poradit se svými problémy v oblasti pohybového aparátu. Zaměřujeme se na cvičení předoperační, pooperační, rekondiční, kondiční, poúrazové. Využíváme metod DNS dle profesora Koláře, lebert trénink, spirální stabilizaci podle MUDr. Richarda Smíška a další.