Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

BENEŠ & NASLER jako nestátní zdravotnické zařízení a jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytují zdravotnické a jiné služby:

– Jméno, příjmení

– adresu;

– Emailovou adresu;

– Telefonní číslo;

– Komunikaci a informace, které klient v rámci poskytování služeb poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a oprávněného zájmu. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro něj ale může zpracovávat i jiný subjekt, a to subjekt Zpracovatele:

– Reservanto s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO: 24298395, DIČ: CZ24298395

– CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Budova C, Coral Office Park, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, IČ: 479 02 442, DIČ: CZ47902442

– případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, nemůžeme je tedy přiřadit ke konkrétní osobě.

Tyto informace o vás shromažďuje za účelem zlepšování našich služeb, abyste se se u nás cítili ještě lépe a také abychom mohli vytvářet kvalitní reklamní kampaně.

Automaticky zpracováváme i cookies.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy  správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.